Kosmetoloģijas nozares kursi

Skola piedāvā dažādu kosmetoloģijas nozares kursus, seminārus tiem cilvēkiem, kam ir iepriekšējā medicīniskā izglītība un priekšzināšanas nozarē.

Aicinām Jūs ievērot LR likumdošanas prasības iepriekšējās izglītības līmenim un pārliecināties, vai Jūsu izglītības līmenis atbilst LR likumdošanas prasībām, lai vartētu piedāvāt šīs procedūras LR. Visa nepieicešama informācija ir atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā www.vi.gov.lv

Mūsu skolas pedagogi ir sertificēti mediķi, ar ārsta grādu un profesionālo pilnveidi atbilstošajā nozarē. Katram pedagogam ir apgūta nepieciešamā pedagogiskā izglītība, lai varētu apmācīt cilvēkiem profesionālās programmas.