Pašvērtējums un izglītības iestādes iekšējie noteikumi

SVID analīze

Iekšējie faktori

Stiprās puses

 • Sekmīgi īsteno izglītības programmas, kuras ir licencētas un akreditētas saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.
 • Sekmīgi kombinē profesionālās izglītības programmas un neformālās izglītības programmas, piedāvājot mācības gan iesācējiem, gan profesionāļiem, nodrošinot profesionālu pilnveidošanos un mūžizglītības iespējas.
 • Mācību programmu saturā ir iestrādāti arī starptautiskie profesionālie standarti.
 • Pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst LR likumdošanas prasībām.
 • Pedagogi runā gan latviešu gan krievu valodās, lai varētu atbalstīt šajās valodās runājošus izglītojamos un iztulkot speciālus terminus viņiem saprotamā valodā.
 • Mācību telpas dažādām programmām ir sadalītas dažādās adresēs, lai vienuviet nodarbības notiktu līdzīgām programmām. Piemēram, nodarbības notiek atsevišķi mācību frizētavā, mācību skaistumkopšanas salonā, mācību šūšanas darbnīcā, utt.
 • Sakarā ar to, ka izglītības iestāde - ir privātā iestāde, tiek praktizēts regulāri izsludināt speciālo cenu piedāvājumus, kas veicina izglītības programmu pieejamību.
 • Telpas tiek regulāri uzkoptas, tiek veikts kosmētisks remonts, atjaunotas mēbeles un aprīkojums, lai nodrošinātu patīkamu mācību vidi.
 • Mācību procesā pedagogi sāka izmantot jaunākās tehnoloģijas, interneta resursus, e-vidi, lai atbalstītu izglītojamos patstāvīgai mācību informācijas apgūšanai. Tiek izmantoti grupas kopējie e-pasti, tiek veidotas kopējās grupas sociālajos tīklos, tiek izmantoti forumi dažādu jautājumu risināšanai.
 • Tiek uzturētas iestādes elektroniskas datu bāzes visiem izglītojamajiem, kuri ir reģistrējušies programmām, kā arī tiem izglītojamajiem, kuri saņēma izglītības dokumentu. Tas ļauj ātri un ērti atrast jebkura izglītojamā datus.

Vājās puses

 • Sekmīgi īsteno Izglītbīas iestāde dotajā brīdī nav pieejamas kvalifikācijas "Nagu kopšanas speciālists" tālākizglītības programmas. Notiek darbs pie programmas izstrādāšanas un virzīšanas tirgū. Programmas, kuras ir licencētas un akreditētas saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.
 • Mācību procesā varētu vairāk tikt izmantotas jaunākās tehnoloģijas, e-vide. Šis process izglītības iestādē ir sākuma posmā.
 • Izglītības iestādes pedagogi ne vienmēr patstāvīgi un labprāt apmeklē profesionālās pilnveidošanas kursus un seminārus, sakarā ar to, ka šie semināri tiek apmeklēti uz patstāvīgas finansēšanas bāzes. Diemžēl, iestādē ir brīvo finansiālo līdzekļu trūkums, lai varētu atļauties finansēt pedagogu profesionālo pilnveidošanos.
 • Izglītības iestādes telpas tiek nomātas. Ēkas, diemžēl, ne vienmēr ir koptas un savalaicīgi remontētas, kā arī tās nav pielāgotas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
 • Sakarā ar to, ka pastāv sezonalitāte izglītības izstādes darbībā, pedagogiem sanāk pārtraukumi viņu sadarbībā ar izglītības iestādi dažos mēnešos pavasarī un ziemā. Tas atspoguļojas uz pedagogu apmierinātību ar uzņēmumu un viņi ir spiesti meklēt papildu darba vietas.
 • Sakarā ar sezonalitāti, grupas ne vienmēr var tikt nokomplektētas uz izsludinātu sākuma datumu. Pastāv situācijas, kad grupu sākums var tikt atlikts uz dažām nedēļām, lai varētu pilnīgi komplektēt grupu ar nepieciešamo izglītojamo skaitu. Tādas situācijas var izraisīt izglītojamo neapmierinātību.

Ārējie faktori

Stiprās puses

 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir Rīgas centrā, kur ir ērti nokļūt no jebkura Rīgas mikrorajona.
 • Izglītības iestādē notiek starptautiskā sadarbība ar pasaules vadošo skaistumkopšanas skolu asociāciju ITEC.
 • Izglītības iestāde ir sākusi sadarbību ar izglītības aģentiem Krievijā, Ukrainā, u.c. valstīs.
 • Izglītības iestāde piedalās profesionālajās izstādēs Latvijā.
 • Izglītības iestāde meklē arvien jaunus sadarbības partnerus profesionālo līdzekļu piegādes jomā, lai varētu nodrošināt izglītojamajiem profesionālo aprīkojumu par pieejamām cenām.
 • Tika nodibināta partnerattiecības ar Citām skolām ITEC sertifikācijas nozarē. Tas nozīmē pozitīvu faktu, ka šajās skolās tiek ņemti vērā vienotie Latvijas un starptautiskie profesionālie standarti.

Vājās puses

 • Izglītības iestādei ir maza sadarbība ar NVA projektiem, kas varētu ļaut bezdarbniekiem apmeklēt mācību programmas dažādās nozarēs.
 • Izglītības iestāde neizmanto citas iespējas piedalīties Eiropas fondu projektos uzņēmuma attīstībai nepietiekamas kapacitātes dēļ. Tas nozīmē, ka iestāde darbojas tikai uz pašfinansējuma bāzes. Netiek piesaistīts citu avotu līdzfinansējums, kas varētu ļaut iestādei darboties stabili, attīstīties, veikt pieredzes apmaiņas projektus un celt savu prestižu un izglītības procesa pilnveidošanos uz iegūtās pieredzes bāzes.
 • Izglītības iestāde plāno iesaistīties dažāda veida ES fondu un NVA līdzfinansētajos projektos darbības attīstīšanai.