Mācību centra pakalpojumu izcenojumi

Lūdzam ņemt vērā, ka mācību centrā papildus mācību programmu cenām, darbojas papildu pakalpojumu izcenojumi.

1) Reģistrācija grupās
Reģistrācija grupās ir bezmaksas. Dažām programmām mēs prasām veikt avansa maksājumu par kursu, lai varētu veikt reģistrāciju. Tas nozīmē, ka iepriekš iemaksātā naudas summa tiks atskaitīta no Jūsu vēlamās programmas cenas. Reģistrācija mācību centrā ir BEZMAKSAS. Lai reģistrētos grupās studentiem ir jāuzraksta iesniegums, jāuzrāda ID karti vai pasi, jāuzrāda pēdējās izglītības dokumentu. Lūdzam ievērot LR likumdošanas prasības attiecībā uz personu medicīnas grāmatiņu noformēšanu. Detalizētu informāciju sk.šeit.

2) Mācību grupas maiņa
Aicinām Jūs reģistrēties jebkurā no mūsu mācību grupām. Pirms nodarbību sākuma Jūs varat reģistrēties vienā no grupām un brīvi pāriet citā grupā, vai atteikties no mācībām.
Ja pēc mācību sākuma esat nolēmuši mainīt grupu un mācību dienas, Jūs varat to darīt uz iesnieguma pamata, kurš jāiesniedz administrācijā. Mācību grupas maiņa pēc mācību grupas sākuma - 15.00EUR.

3) Mācību atvaļinājums
Ja personisku apsvērumu dēļ, Jūs vēlaties paņemt mācību atvaļinājumu un pabeigt mācību programmu ar citu grupu, lūdzam uzrakstīt iesniegumu administrācijai ar norādi, kurā laika periodā Jūs vēlaties turpināt mācīties. Mācību centrs piešķir mācību atvaļinājumus līdz 2 gadiem. Mācību atvaļinājuma noformēšana - 15.00EUR.
Lūdzam ņemt vērā, ka, gadījumā, ja Jūsu mācību atvaļinājuma laikā ir mainījušies programmas apguves nosacījumi (mainījusies cena, mainījies programmas apguves laiks, nodarbību skaits), tad uz Jums attieksies visi jaunie nosacījumi. Mēs noteikti ņemsim vērā Jūsu jau iemaksāto naudas summu un atzīmes, kuras esat saņēmuši pirms atvaļinājuma, bet jauns līgums tiks slēgts par jauniem nosacījumiem, ja tādi būs.
Ja pārtraucāt mācības bez uzrakstītā iesnieguma, Jūs tiksiet atskaitīti no grupas bez mācību atvaļinājuma piešķiršanas. Šajā gadījumā nevarēsim ņemt vērā Jūsu iepriekš veiktās samaksas un saņemtās atzīmes un programma būs jāapgūst no paša sākuma par pilnu mācību cenu.

4) Mācību sākuma pārcelšana
Mācību grupas sākums var tikt pārcelts, ja grupa nav nokomplektējusies. Ja esat iemaksājis mācību maksu par grupu, kurai sākums tika atlikts mācību centra vainas dēļ, Jūs varat pieprasīt mācību maksas atgriešanu uz Jūsu norādīto norēķinu kontu uz iesnieguma pamata.
Ja grupa nevar tikt laicīgi nokomplektēta, aicinām būt pacietīgiem un nedaudz pagaidīt, kamēr būs pietiekams pieteikumu skaits, lai grupa varētu tikt uzsākta. Mēs nekad neatceļam mācību grupas, bet varam pārlikt mācību sākumu.

Ja esat individuālā kursa apmeklētājs un neesat ieradies uz atrunāto mācību sākumu un neesat laicīgi brīdinājis par neierašanos (vismaz 2 darba dienas) , tad mācību maksa nav atgriežama. Ja neesat ieradies uz mācību sākumu un pēc tam vēlaties pārcelt mācības uz citu Jums ērtu laiku, tad tiek piemērots sods par neierašanos uz mācībām - 30.00EUR.

5) Apliecība "cietos vākos"
Maksa par apliecības "cietos vākos" sagatavošanu - 15.00EUR.
A4 formāta sertifikāts tiek izsniegts BEZMAKSAS

6) Kvalifikācijas eksāmena kārtošana
Maksa par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu - 65.00EUR.

7) Jebkura priekšmeta NOSLĒGUMA pārbaudījuma pārkārtošana
Ja kaut kādu iemeslu dēļ, neesat nokārtojis priekšmeta noslēguma pārbaudījumu, lūdzam tajā pašā dienā vai nākamajā dienā uzrakstīt iesniegumu administrācijai, ka vēlaties to pārkārtot. Pārkārtošanas maksa - 40.00EUR. Pēc maksas veikšanas, ar pedagogu tiks organizēts datums un laiks, kad Jūs varat ierasties uz pārkārtošanu.

8) Individuālā konsultācija priekšmetā
Ja Jums ir nepieciešama individuālā konsultācija kādā no priekšmetiem ar pedagogu, tad maksa par konsultāciju - 60.00EUR (3 stundas konsultācija).

9) Mācību maksas veikšana
Mācību maksa ir jāveic pirms nodarbību sākuma. Lai varētu apmeklēt nodarbību grupās, ir jābūt veiktai pilnai mācību maksas apmaksai vai pusei no (mēneša) mācību maksas. Mācību maksa veicama skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz mācību centra kontu. Ja nodarbības nenotiek mācību centra vainas dēļ, nauda par nenotikušām mācībām ir atgriežama uz studenta iesnieguma pamata uz studenta norādīto norēķinu kontu. (Mācību maksa par notikušām nodarbībām nav atgriežama). Ja students nav apmeklējis nodarbības bez iepriekšējā rakstiskā brīdinājuma (vismaz 2 darba dienas pirms mācību sākuma), iemaksātā nauda par mācībām nav atgriežama.

Lūdzam vienmēr vērsties administrācijā ar jebkuriem Jūsu jautājumiem, lai mēs varētu ātri un kvalitatīvi atrisināt tos. Aicinām saglabāt visus maksāšanas cekus un uzrakstītos iesniegumus, lai izvairītos no pārpratumiem.