Seminars Of Laser Technologies

RiS School offers following seminars in laser technologies:

1. LASER TECHNOLOGIES (5-6 HRS.)

2. REMOVAL OF PIGMENTS (TATTOO, PMU, NATURAL PIGMENTS)  WITH LASER TECHNOLOGIES  (3 HRS.) 

3. CARBON PEELING (BLACK DOLL TREATMENT) WITH LASER TECHNOLIOGIES (2-3 HRS.) 

4. UNITED PROGRAM 2 in 1: "REMOVAL OF PIGMENTS AND CARBON PEELILNG WITH LASER TECHNOLOGIES" (5-6 HRS.) 

 

Dates: classes get schedued individually, at your request

Documents: we issue an international certificate (LV/ENG) 

Prerequisites: Workshops can be given to people with or without prior knowledge

1. Laser Epilation

e76f5b46-ab76-4ec8-b3d2-efd2559b8d6e

Program aim: to provide information about the operation of laser devices, principles of operation, to learn about laser epilation treatment , its technical aspects and physiological effects. Inform about Latvian requirements for persons working with laser devices, about the technical documentation of the devices, about the registration of the devices. The seminar is informative.

Target audience: The seminar can be attended by people with and without previous medical education. The target audience is potential salon owners and employees offering laser hair removal procedures.

Duration: 6 hrs (4 hrs - theory, 2 hrs - practice)

Training process: Online or Face to Face. 

Program fee : 680 EUR

Treatment fee for your model: free

Students: the program has been worked out both for people with or without medical grounding

Device: Eco High Class laser 1200w, 2023 release, diode laser. Technical passport device status - Beauty device.

Price of the laser epilation device: We can offer the School's device for your practical seminar. Or we can come to teach with your device, if you would like to.

You can buy the laser epilation device:  12500 Eur (You can buy the device after prior coordination with the administration). Payment by advance invoice to a bank account. Waiting time 2-3 months. The weight of the packaged device is around 40 kg.

Practical part: During the seminar, there will be performed a practical treatment on all body's parts: legs up tp knees, not deep bikini, armpits

 

Program:

 • Sanitation and hygiene
 • Anatomy and physiology for the treatment
 • Skin deseases
 • Indications and contraindications
 • Materials science
 • Insight into devices, technical parameters, operation functions
 • Workout of treatment on all the zones of the body
Screenshot 2023-04-12 at 10.03.38Screenshot 2023-04-12 at 10.05.05Screenshot 2023-04-13 at 08.56.50

2. REMOVAL OF PIGMENTS (TATTOO, PMU, NATURAL PIGMENTS)  WITH LASER TECHNOLOGIES  (3 HRS.) 

Duration: 3 hrs (2 hrs - theory, 1 hr - practice)

Program fee with your model: 360 EUR

Program fee with the school's model: 385 EUR

Treatment fee for your model: free 

Laser device: We provide the tuition on our device or on your device (if you wish so). You can buy the laser device with pigment removal function and Carbon peeling function. Price: 5100 Eur

Students: the program has been worked out both for people with or without medical grounding

Program:

 • Sanitation and hygiene
 • Anatomy and physiology for the treatment
 • Skin deceases, indications and contraindications
 • Materials Science: Functions of Laser Machines, Technical parameters
 • Physiological Effect on the skin
 • Treatment description: Removal of pigments of tattoo/ permanent make up/ natural
 • Treatment description: Removal of scars and stretches
dd7654af-7917-4d30-b799-ad70a36c9788

3. CARBON PEELING (BLACK DOLL TREATMENT) WITH LASER TECHNOLIOGIES (2-3 HRS.) 

Duration: 3 hrs (2 hrs - theory, 1 hr - practice)

Program fee with your model: 320 EUR

Program fee with the school's model: 345 EUR

Treatment fee for your model: free 

Carbon cream: we provide for the tuition. If you like to buy - 1 tube - 25 Eur. 

Laser device: We provide the tuition on our device or on your device (if you wish so). You can buy the laser device with pigment removal function and Carbon peeling function. Price: 5100 Eur

 

This peeling method refers to laser technology, it uses carbon nanogel. The therapeutic effect of nanogel is based on its ability to penetrate deep into the layers of the skin, bind epidermal cells, and attract the remains of sebum and dirt. This method is ideal for treating acne, post-acne and for normalizing skin lipid metabolism. On the other hand, the effect of the laser influence on the skin vaporizes dead cells, stimulates the production of collagen and elastin, destroys pathogenic microflora, evens out skin tone and relief.
Cosmetologists offer face carbon peeling and hand carbon peeling.

Students: the program has been worked out both for people with or without medical grounding

Program:

 • Sanitation and hygiene
 • Anatomy and physiology for the treatment
 • Skin deceases, indications and contraindications
 • Materials Science: Functions of the device, cosmetic products for the treatment, its composition and effect provided on the skin
 • Physiological effect on the skin of the treatment
 • Workout of the carbon peeling (black doll) treatment
dd7654af-7917-4d30-b799-ad70a36c9788
858e2a9d-8d37-4e27-972f-8f030b6a2343 2

1. LĀZERA EPILĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

e76f5b46-ab76-4ec8-b3d2-efd2559b8d6e

Programmas ilgums: 6-7 stundas (4 stundas - teorija Klātienes vai Online režīmā, 2-3 stundas - prakse)

Mācību datums: Pēc saskaņošanas

Mācību process: Mācības tiek vadītas grupās no 2 līdz 3-4 cilvēkiem

Praktiskā daļa: Vienlaicīgi var tikt apkalpota 1 modele. Kad ir vairākas modeles, tad viņas tiek apkalpotas pēc kārtas

Mācību maksa: 550 EUR

Modeles: Lūdzam informēt administrāciju vismaz 4 darba dienas iepriekš, ja Jums nav sava modele praktiskajai daļai

Procedūras maksa Skolas modelei: 20 EUR

Procedūras maksa savai modelei: bezmaksas

Programmas mērķis: sniegt informāciju par lāzeru aparātu darbību, darbības principiem, to darbības tehniskiem aspektiem, fizioloģisko iedarbību. Informēt par prasībām personām, kuras darbojas ar lāzera aparātiem, par aparātu tehnisko dokumentāciju, par aparātu reģistrēšanu. Semināram ir informatīvs raksturs. 

Mērķa auditorija: semināru var apmeklēt gan cilvēki ar iepriekšējo medicīnisko izglītību, gan bez tās. Mēŗķa auditorija ir potenciālie salona īpašnieki un darbinieki, kur piedāvā lāzerepilācijas procedūras. 

 

Aparāts: Eco High Class laser 1200w, 2023.gada izlaidums, diodu lāzers. Tehniskās pases aparāta statuss - Beauty device.

Lāzera epilācijas aparāta cena: 9500 Eur  (Jus varat iegādāties ierīci, pēc iepriekšējās saskaņošanas ar administrāciju). Apmaksa pēc avansa rēķina uz bankas kontu. Gaidīšanas laiks 2-3 mēneši. Iepakotā aparāta svars - ap 40 kg.

Praktiskā daļa: Jūs praktiski izpildīsies procedūras visām ķermeņa zonām: kājas (līdz ceļiem), bikini zona, paduses

 

Programma:

 • Sanitārijas un higiēnas pamati
 • Anatomijas un fizioloģijas pamati procedūras veikšanas griezumā
 • Ādas slimības
 • Indikācijas un kontrindikācijas;
 • Materiālmācība
 • Ieskats aparātos, tehniskie parametri
 • Procedūras izpildes tehnika dažādās ķermeņa zonās

2. PIGMENTU (TETOVĒJUMU, PERMANENTĀ MEIKAPA, DABĪGO)  NOŅEMŠANA AR LĀZERA APARĀTU TEHNOLOĢIJĀM

Programmas ilgums: ~3 stundas (2 stundas - teorija, 1 stunda - prakse)

Mācību maksa ar Jūsu modeli: 300 EUR

Mācību maksa ar skolas modeli: 325 EUR

Procedūras maksa Jūsu modelei: bezmaksas

Lāzera aparāts: ar pigmentu izvadīšanas funkciju un karbona pīlinga funkciju - 5100 Eur

Programma:

 • Sanitārijas un higiēnas pamati
 • Anatomijas un fizioloģijas pamati procedūras veikšanas griezumā
 • Ādas slimības, indikācijas un kontrindikācijas
 • Materiālmācība: aparāta funkciju apskate, aparāta parametri, aparāta izvēle tirgū, aparāta funkcionāla iedarbība uz ādu procedūras griezumā
 • Procedūra: mikropigmentācijas, tetovējumu un dabīgo pigmentu noņemšana ar lāzera tehnoloģijas palīdzību.

4. UNITED PROGRAM 2 in 1: "REMOVAL OF PIGMENTS AND CARBON PEELILNG WITH LASER TECHNOLOGIES" (5-6 HRS.) 

Duration: approx 6 hrs (4 hrs - theory, 2 hrs - practice)

Program fee with your model: 650 EUR

Program fee with the school's model: 675 EUR

Treatment fee for your model: free 

Carbon cream: we provide for the tuition. If you like to buy - 1 tube - 25 Eur. 

Laser device: We provide the tuition on our device or on your device (if you wish so). You can buy the laser device with pigment removal function and Carbon peeling function. Price: 5100 Eur

 

This program combines different types of laser technologies for removing pigments, as well as working technologies with carbon peelings by means of  laser affect on the human skin.

 

 

dd7654af-7917-4d30-b799-ad70a36c9788